Engels’te Doğanın Diyalektiği

Kaan Kangal

“2020 Engels Yılı” vesilesiyle Kaan Kangal tarafından yayıma hazırlanan bu derleme kitap, Engels’in doğanın diyalekti­ği çalışmaları ile bunun çeşitli bilim alanlarındaki yansımalarına ve onun meşhur “Doğanın Diyalektiği” kitabına odaklanmaktadır.

 45,00

Yazar Hakkında

Kaan Kangal

Kaan Kangal

Almanya ve Rusya’da felsefe, sosyoloji ve Slavistik okumuştur. Münih Üniversitesi’nde 2011 yılında magister ve 2013 yılında doktorasını tamamlamıştır. 2014 yılından beri Çin’de Nanjing Üniversitesi felsefe departmanında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2019 yılında Marx’ın Bonn Defterleri üzerine yaptığı çalışması Almanya’da Marx-Engels Araştırmaları Derneği’nin David Ryazanov ödülüne laik görülmüştür. 2020 yılında “Friedrich Engels and the Dialectics of Nature” (Palgrave Macmillan) adlı kitabı yayınlanmıştır. “Science and Society”, “Monthly Review”, “Historical Materialism”, “Revolutionary Russia”, “Zeitschrift für marxistische Erneuerung”, “Widerspruch”, “Aufhebung”, “Beiträge für Marx-Engels-Forschung”, “Neue Folge” gibi çeşitli dergilerde yayın yapmıştır. İlgi alanları arasında diyalektik, metafizik, bilim felsefesi, Alman İdealizmi ve Marx-Engels araştırmaları bulunmaktadır.

Kavramların ortaya çıktığı ve geliştiği kavrama sürecini özbilinçli bir düşünme edimi haline getirme ve bu dü­şünce tarzının siyasi kuramla sınırlanmak yerine doğa bilimlerine de uygulanabileceğini gösterme çabası, En­gels’in diyalektiğe atfettiği önemi az çok özetler. “Di­yalektik, bugünkü doğa bilim için en önemli düşünme biçimidir, çünkü ancak o, doğada ortaya çıkan evrim sü­reçleri, genel olarak iç bağıntılar ve bir araştırma alanın­dan ötekine geçiş için benzeşimler ve bununla birlikte açıklama yöntemleri verir.” Engels’in doğanın diyalekti­ği çalışmalarının sınıf mücadeleleri kuramı ve pratiğinde karşımıza çıkan meseleleri çözme konusunda bize tuttu­ğu ışığın değerinin bilinmesi dileğiyle…