Engels’te Doğanın Diyalektiği

Kaan Kangal

“2020 Engels Yılı” vesilesiyle Kaan Kangal tarafından yayıma hazırlanan bu derleme kitap, Engels’in doğanın diyalekti­ği çalışmaları ile bunun çeşitli bilim alanlarındaki yansımalarına ve onun meşhur “Doğanın Diyalektiği” kitabına odaklanmaktadır.

 30,00

Yazar Hakkında

Kaan Kangal

Kavramların ortaya çıktığı ve geliştiği kavrama sürecini özbilinçli bir düşünme edimi haline getirme ve bu dü­şünce tarzının siyasi kuramla sınırlanmak yerine doğa bilimlerine de uygulanabileceğini gösterme çabası, En­gels’in diyalektiğe atfettiği önemi az çok özetler. “Di­yalektik, bugünkü doğa bilim için en önemli düşünme biçimidir, çünkü ancak o, doğada ortaya çıkan evrim sü­reçleri, genel olarak iç bağıntılar ve bir araştırma alanın­dan ötekine geçiş için benzeşimler ve bununla birlikte açıklama yöntemleri verir.” Engels’in doğanın diyalekti­ği çalışmalarının sınıf mücadeleleri kuramı ve pratiğinde karşımıza çıkan meseleleri çözme konusunda bize tuttu­ğu ışığın değerinin bilinmesi dileğiyle…