Engels ve Diyalektik

Kaan Kangal

“2020 Engels Yılı” vesilesiyle Kaan Kangal tarafından kaleme alınan bu kitapta, Marksist felsefi düşüncenin 19. yüzyılda klasik Alman felsefesiyle ve kuramsal doğa bilimleriyle arasında kurduğu eleştirel ilişkinin nasıl bir tabiata sahip olduğu ve bu ilişkinin etki alanının kapsamının bugün nasıl genişletilebileceği incelenmektedir.

 40,00

Yazar Hakkında

Kaan Kangal

Kaan Kangal

Almanya ve Rusya’da felsefe, sosyoloji ve Slavistik okumuştur. Münih Üniversitesi’nde 2011 yılında magister ve 2013 yılında doktorasını tamamlamıştır. 2014 yılından beri Çin’de Nanjing Üniversitesi felsefe departmanında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2019 yılında Marx’ın Bonn Defterleri üzerine yaptığı çalışması Almanya’da Marx-Engels Araştırmaları Derneği’nin David Ryazanov ödülüne laik görülmüştür. 2020 yılında “Friedrich Engels and the Dialectics of Nature” (Palgrave Macmillan) adlı kitabı yayınlanmıştır. “Science and Society”, “Monthly Review”, “Historical Materialism”, “Revolutionary Russia”, “Zeitschrift für marxistische Erneuerung”, “Widerspruch”, “Aufhebung”, “Beiträge für Marx-Engels-Forschung”, “Neue Folge” gibi çeşitli dergilerde yayın yapmıştır. İlgi alanları arasında diyalektik, metafizik, bilim felsefesi, Alman İdealizmi ve Marx-Engels araştırmaları bulunmaktadır.

Bugün bulunduğumuz noktadan Engels’in çalışmalarına ve Engels sonrası yürütülmüş olan tartışmalara baktığı­mızda felsefi ve doğa bilimsel alanlarda çeşitli soruların çeşitli düşünürleri kuşaklar boyunca meşgul ettiğini, bu sorulardan bazılarının dar görüşlü ve gerçek bir vizyon­dan yoksun polemiklere hapsolup kaldığını, ama hakiki soruların Marksist dünya görüşünün ufkunu genişlete­bildiğini gördük. Güncel bilimsel ve felsefi sorular ışı­ğında bizim için Engels’te esas odaklanılması gereken yanlar, diyalektik materyalizmin eski felsefi ve kuramsal sistemlere yönelik yürüttüğü “ortadan kaldırma” operas­yonunun, yani Marksist felsefi düşüncenin 19. yüzyılda klasik Alman felsefesiyle ve kuramsal doğa bilimleriyle arasında kurduğu eleştirel ilişkinin nasıl bir tabiata sahip olduğu ve bu ilişkinin etki alanının kapsamının bugün nasıl genişletilebileceğidir.