Uygunsuz Adım

Ali İhsan Gezer

Uygunsuz Adım, 70’li yıllarda rütbeli bir askerken devrimci mücadeleye katılan Ali İhsan Gezer’in özyaşam öyküsü ekseninde bir döneme ışık tutuyor. Gezer’in Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde örnekleri bolca görülen çıkmaz sokaklara dalmayıp halkın birleşik gücüne güvenmesi ve devrimin örgütlü kitlelerin eseri olacağı fikrini benimsemesi, örgütü aracılığıyla işçi sınıfı mücadelesine bağlanması, “iki orduya birden mensup olamazsın” denilip TSK’dan atılışı, gizli çalışma yılları ve 12 Eylül’de tutuklanışı… Bir solukta okuyacağınız bu kitap, Türkiye sosyalist hareketi tarihinin en az konuşulmuş yönlerinden birine dikkat çekiyor.

 34,00

Yazar Hakkında

Ali İhsan Gezer

Uygunsuz Adım, Ali’nin yaşadıklarının; rütbeli bir askerin işçi sınıfı partisinin bir militanı olması ve mücadelesinin gerçek öyküsüdür. Ali’nin yaşamını, belki de dönemindeki benzer yaşanmışlıklardan ayıran, onun ‘rütbeli (profesyonel) bir asker’ olmasıdır. Çünkü asker olmak, hele de TSK’da asker olmak demek; kanunlara, daha da önemlisi, ‘askeri disiplin’  denilen, sözcüğün gerçek anlamıyla kişinin yeme içmesinden giyim kuşamına kadar yaşamının her anı ve ayrıntısının kurallara bağlanması ve devletin kendisine verdiği görevleri tam sadakat içinde yapmak için yetiştirilmiş olması demektir. Ali, bütün bu kanun ve disiplin kurallarını çiğneyerek devrimci mücadele içinde yer almayı başarmıştır. Hem de işçi sınıfının partisinin içinde, onun bir neferi olarak yer alacak kadar ileri giderek!

Kitap, birebir yaşanmış gerçeğin öyküsü olması nedeniyle işçi sınıfı davasının yolunda yürüyen her devrimci için önemli dersler sunmaktadır ve bir dönemin mücadelesinden, yaşanmış gerçeklere dayanan bir kesit sunması nedeniyle de özel bir çekiciliğe sahiptir. Ali’nin kişisel yaşamının mücadele içinde ve mücadeleye katıldığı ölçüde nasıl bir değişim ve dönüşüm göstererek, rütbeli bir askerin işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinin neferi olduğuna Ali’nin kendi anlatımıyla tanık oluyoruz.”

– İhsan Çaralan