25 Aralık 1862’de Sivas’ta doğdu. 7 yaşında İstanbul’a gelerek, Amenapırgiçyan Okulu’na başladı; mezun olduktan sonra 1878’de Fransa’ya gitti. 1883’te İstanbul’a döndü; birkaç ay Ziraat Nezareti’nde çalıştıktan sonra, memleketi Sivas’taki mektebe müdür oldu. 1885’te İstanbul’da kurmuş olduğu ‘Kidagan Şarjum’ (Bilimsel Hareket) dergisinin yayınını sürdürdü. 1887 başlarında Paris’te bulunduğu dönemde Sorbonne Üniversitesi’nde tıp derslerine katıldı. 1897 yılında Fransız Hastanesi’nde asistan doktor olarak işe başladı, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde başkâtiplik yaptı. 1896’da hapsedildi, dört ay sonra genel aftan yararlanarak serbest bırakıldı. Katolikos (Baş Patrik) seçimleri nedeniyle Kafkasya’da bulunduğu sırada, Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na, Sivas’tan mebus seçildi. Koyu bir milletperver olarak Osmanlı Parlamentosu’nda, toprak sorunu ve millî hakların korunması konularında, sert tartışmalara girdi. [Hürriyet ve] İtilâf Partisi’nin kurucularından biri oldu. Eserlerinden bazıları: Doğa Tarihi, Ermeni Harflerinin Doğuşu, Mikrobiyoloji, Evren’in Kuruluşu, İnsan Embriyolojisi, Kısa Ermeni Tarihi, Darwinizm, Hastalıklar Sözlüğü