John Edward Christopher Hill (6 Şubat 1912 – 23 Şubat 2003), İngiltere’nin York kentinde doğdu. 1931’de tarih okumak için Oxford Üniversitesi Balliol College’e girdi. Burada Marksizmle tanıştı. Mezuniyetinin ardından Komünist Partiye üye oldu. 1935’te Moskova’da 10 ay kalıp Rusça öğrendi ve Sovyet tarihçilerin 17. yüzyıl İngiliz tarihi üzerine yaptıkları araştırmaları inceledi. 1936’da Cardiff’teki bir üniversitede okutmanlığa başladı. 1938’de modern tarih konusunda ders vermek üzere Balliol College’a döndü. İkinci Dünya Savaşı sırasında orduda görev yaptı ve Rusça ve Sovyetler Birliği hakkındaki bilgisi nedeniyle 1943’te Dışişleri Bakanlığı’na alındı. Bu dönemde K.E. Holme takma adıyla The Two Commonwealths adlı kitabı yazdı. Savaş sona erdiğinde Balliol College’e döndü. 1965’e kadar üniversitede 16. ve 17. yüzyıl tarihi üzerine ders verdi. 1965’te Balliol College’ın dekanı seçildi, 1978’de emekli oluncaya dek bu görevde kaldı. 1946’da döneminin birçok
önemli Marksist tarihçisiyle birlikte Komünist Parti Tarihçiler Grubunu kurarak 1952’de Past & Present adlı tarih dergisini çıkarmaya başlayan Hill 1957’de partiden ayrıldı. Yüzlerce makalenin yanı sıra Hill 20’den fazla kitap yazdı: The English Revolution, 1640 (1940), Lenin and the Russian Revolution (1947), Economic Problems of the Church: From Archbishop Whitgift to the Long Parliament (1956), Puritanism and Revolution: Studies in Interpretation of the English Revolution of the 17th Century (1958), The Century of Revolution, 1603-1714 (1961), Society and Puritanism in Pre-Revolutionary England (1964), Intellectual Origins of English Revolution (1965), Reformation to Industrial Revolution: A Social and Economic History of Britain, 1530-1780 (1967), God’s Englishman: Oliver Cromwell and the English Revolution (1970), Antichrist in Seventeenth-Century England (1971), The World Turned Upside Down: Radical Ideas During the English Revolution (1972), Change and Continuity in Seventeenth-Century England (1974), Milton and the English Revolution (1977), The World of the Muggletonians (1983), The Experience of Defeat: Milton and Some Contemporaries (1984), The Collected Essays of Christopher Hill, 3 Cilt (1985-86), A Turbulent, Seditious, and Factious People: John Bunyan and His Church, 1628–1688 (1988), A Nation of Change and Novelty: Radical Politics, Religion and Literature in Seventeenth-Century England (1990), The English Bible and the Seventeenth-Century Revolution (1992), Liberty Against The Law: Some Seventeenth-Century Controversies (1996).