John Edward Christopher Hill (6 Şubat 1912 – 23 Şubat 2003), İngiltere’nin York kentinde doğdu. 1931’de tarih okumak için Oxford Üniversitesi Balliol College’e girdi. Burada Marksizmle tanıştı. Mezuniyetinin ardından Komünist Partiye üye oldu. 1935’te Moskova’da 10 ay kalıp Rusça öğrendi ve Sovyet tarihçilerin 17. yüzyıl İngiliz tarihi üzerine yaptıkları araştırmaları inceledi. 1936’da Cardiff’teki bir üniversitede okutmanlığa başladı. 1938’de modern tarih konusunda ders vermek üzere Balliol College’a döndü. İkinci Dünya Savaşı sırasında orduda görev yaptı ve Rusça ve Sovyetler Birliği hakkındaki bilgisi nedeniyle 1943’te Dışişleri Bakanlığı’na alındı. Bu dönemde K.E. Holme takma adıyla “The Two Commonwealths” adlı kitabı yazdı. Savaş sona erdiğinde Balliol College’e döndü. 1965’e kadar üniversitede 16. ve 17. yüzyıl tarihi üzerine ders verdi. 1965’te Balliol College’ın dekanı seçildi, 1978’de emekli oluncaya dek bu görevde kaldı. 1946’da döneminin birçok önemli Marksist tarihçisiyle birlikte Komünist Parti Tarihçiler Grubunu kurarak 1952’de “Past & Present” adlı tarih dergisini çıkarmaya başlayan Hill yüzlerce makalenin yanı sıra 20’den fazla da kitap yazdı.