1983 yılı Bartın doğumlu. Lisans eğitimini 1999 yılında girdiği Kocaeli Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 2007 yılında tamamladı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde “Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1923-38)” başlıklı tezi ile yüksek lisansını bitirdi. 2016 yılında aynı enstitü ve bölümde “Sınıf Analizi Kapsamında Negri’nin Çokluk Kavramı” tezi ile doktora eğitimini tamamladı. Teori ve Eylem Dergisi’nde yazar ve yazı kurulu üyesi. Özgür Müftüoğlu ile “Türkiye’de Esnek Çalışma: Kapitalist Üretim İlişkilerinde ‘Yeniden’ Esnekleşme” kitabını hazırladı.